Moartea alfabetului

STROFA 1

S-dependent de defectele mele rele
trezeşte-te devreme, mie mi-e lene
Perseverent, DeZe' creşte pe vreme ce trece
este peste celebre vedete rep
E cerere de texte de petrecere,
deci semnez versete despre bere rece, despre fete bete
DeZe' - teme-te de el, plezneşte ţestele de perete, nene,
creşte decesele-n breslele rebele, vere
Desenez lejer semne de neşters pe feţe, de dreptele mele - fereşte-te
Ele-s cele ce te reped spre estet
(Ce?) Ele-s cele ce te reped spre estet!
Fermentez mere, pere, pepene verde
pesemne DeZe' trebe' să se-mbete de e sete!
Meşter, leg verse grele lesne,
dezgheţ creiere defecte

STROFA 2

Da, cam sar dar cad rar,
clar, apar la aparat iar fac scandal
Atac ca Van Damme, par cam barbar, par cam vandal,
tac dar fac vacarm
Am caşcaval, bani n-am, n-am aragaz, dar ard gaz -
Rahat banal. Ha. Am haz (Ha-Ha-Ha-Ha-Ha!) Fatal
Habar n-am rap?
Bag cam sacadat?
Ratat agasant, la pat! Pa-pa, sclav savant, paa-paa!
Bat ca Vaştag: sparg garda, sparg barba, fac praf prada, am acaparat strada
Gata... gata-gata! Asta basta

STROFA 3

Yo, motor! Joc rol horror: port colt, topor
Hodoronc tronc omor tot, dobor tot - om, orc or robot
Provoc şoc mort-copt, scot foc non-stop, io pot... 
Sorb rom groso-modo, torn cocos. Noroc coco! Spor !
Cum sunt? Spun cum nu-s: nu-s sus-pus, nu-s nul, nu-s fudul, nu
Rup loopul, spun lucruri cu bun gust, f_ mult - jur, sunt un dur, sunt un guru
Când cânt? Cât cânt?... Cânt în gând, cânt bând, cânt stând
Sînt în vârf.. bând : gâl-gâl, gâl-gâl

Moartea alfabetuluiAscultă și: